Arlette Vrolijk

kandidaat-notaris

Wat is de reden dat je voor het notariaat hebt gekozen?
Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht vond ik het vakkenpakket van het notariële traject (met o.a. vennootschaps- en rechtspersonen recht, ondernemingsrecht, relatievermogensrecht en goederenrecht) vooral heel interessant. Door middel van een bijbaantje als werkstudent en een student-stage bij verschillende kantoren heb ik later pas echt een goed beeld gekregen van het notariaat en de werkzaamheden van een (kandidaat-)notaris. Ik vind het werken als kandidaat-notaris op Corporate/M&A leuk omdat je cliënten adviseert over fusies, overnames, joint ventures, investeringsrondes en herstructureringen en vervolgens de benodigde (notariële) stukken kunt opstellen en de ideeën kunt uitwerken. Hierbij werken wij uiteraard veel samen met onze collega’s van de advocatuur maar als (kandidaat-)notaris heb je toch een andere, meer onpartijdige en onafhankelijke, rol. Om die reden heb ik uiteindelijk ook voor de notariële master in Utrecht gekozen.

Waarom OC Amsterdam?
Na mijn afstuderen twee jaar geleden wilde ik graag starten bij Osborne Clarke in Amsterdam omdat het internationaal gezien een groot kantoor is met vestigingen in 12 landen en er veel interessante zaken en cliënten voortkomen uit dit internationale netwerk. Tegelijkertijd was Osborne Clarke binnen Nederland nog in een ‘start-up’ fase en ik vind het erg leuk en bijzonder om daar onderdeel van uit te maken. Inmiddels zijn we met 25 juristen dus qua aantal collega’s is Osborne Clarke Amsterdam de afgelopen tijd flink gegroeid, maar zeker ook qua cliënten. We focussen daarbij met name op cliënten uit onze core sectoren, waaronder digital business, smart cities en life sciences & healthcare.

Wat is het grootste issue wat de meeste notarissen in jouw veld momenteel bezig houdt?
Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan digitalisering, smart contracts en de komst van de blockchaintechnologie. Zoals ook regelmatig in de kranten staat, gaat dit de manier waarop transacties plaatsvinden de komende 10 à 20 jaar waarschijnlijk volledig veranderen. Bij Osborne Clarke volgen wij deze ontwikkelingen op de voet zodat wij onze (digital business) cliënten begrijpen en met het oog op de toekomst kunnen adviseren, maar ook om deze ontwikkelingen te kunnen toepassen op onze eigen werkwijze. Zo heeft Osborne Clarke afgelopen voorjaar een Blockchain Bootcamp georganiseerd voor collega’s en cliënten en nemen wij deel aan het KNB Blockchain Innovatielab om over de toepassingen voor het notariaat in Nederland mee te denken.

Arlette Vrolijk

kandidaat-notaris