Privacybeleid

Osborne Clarke Amsterdam

Privacybeleid www.werkenbij.osborneclarke.nl

 

1. Privacy policy en cookies policy

Hieronder staat beschreven welke gegevens wij (Osborne Clarke N.V.) van jou kunnen verwerken wanneer je bij ons solliciteert, hoe wij deze gebruiken en welke rechten jij hebt. Ook geven wij hieronder informatie over het gebruik van cookies voor deze website.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken en onze doeleinden

Via onze website (www.werkenbij.osborneclarke.nl) kun je solliciteren. Ook kun je je via onze website aanmelden voor onze recruitment evenementen. Wij verwerken persoonsgegevens als jij solliciteert, waaronder je contactgegevens, je CV en andere informatie die je verschaft in het kader van een sollicitatie.

Als je via een andere manier contact met ons opneemt in verband met een sollicitatie, bijvoorbeeld wanneer je vragen hebt, dan verwerken wij het telefoonnummer of het e-mailadres waarmee jij contact met ons opneemt en de informatie die je in deze e-mail of dit telefoongesprek aan ons doorgeeft. Wanneer het gaat om vragen of opmerkingen, slaan wij deze informatie gewoonlijk niet op, tenzij het een vraag of opmerking betreft waar wij niet meteen op (kunnen) terugkomen.

Voor de meeste vacatures zullen wij bijna alleen gegevens verwerken die jijzelf aan ons verstrekt, maar wanneer wij jouw sollicitatie in behandeling nemen, verzamelen wij soms ook gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld van referenties die je verstrekt, gegevens over de manier waarop je de sollicitatieprocedure doorloopt, zoals de gesprekspartners die je krijgt en hun beoordeling en indruk van jou.

Voor sommige vacatures gebruiken wij soms derde partijen, zoals headhunters en wervings- en selectiebureaus, om geschikte kandidaten te vinden. In dat geval delen deze derde partijen jouw gegevens met ons.

Alle bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij om jouw sollicitatie of aanmelding te verwerken, te controleren en te beoordelen of, indien wij gebruikmaken van wervingsbureaus of headhunters, om geschikte kandidaten te vinden. In beide situaties omvat de gegevensverwerking het beoordelen van je vaardigheden en interesse in vacatures bij ons, het analyseren van je kwalificaties, het controleren of je in aanmerking komt voor een relevante functie en communiceren met jou over je sollicitatie en het inplannen van gesprekken. Wij doen dit alles omwille van ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat de juiste mensen in onze openstaande functies terechtkomen.

 

3. Bewaartermijn

Als je je hebt aangemeld voor een van onze recruitmentactiviteiten, bewaren wij de gegevens die je aan ons in dit verband hebt doorgegeven in beginsel niet langer dan een jaar. Wij bewaren deze gegevens één jaar, zodat wij jouw aanwezigheid bij onze recruitmentevenementen kunnen meenemen in eventuele toekomstige sollicitaties en zodat je (bepaalde) gegevens niet nog een keer hoeft door te sturen als je besluit binnen een jaar te solliciteren. Als je echter niet uitgenodigd wordt voor een evenement waar je je voor hebt aangemeld, bewaren wij je gegevens in beginsel niet langer dan vier weken. Als wij wel denken dat er misschien voor jou relevante evenementen zullen plaatsvinden in de toekomst, kunnen wij je vragen om je gegevens langer te bewaren, zodat we in dat geval contact kunnen opnemen.

Als je bij ons hebt gesolliciteerd, maar daarna niet bij ons in dienst treedt, bewaren wij de gegevens die wij in verband met deze sollicitatie hebben verzameld in beginsel niet langer dan vier weken. Wanneer wij echter denken dat er misschien voor jou relevante vacatures zullen vrijkomen in de toekomst, kunnen wij je vragen om je gegevens langer te bewaren, zodat we in dat geval contact kunnen opnemen. Als je hier toestemming voor geeft, dan zullen we je gegevens langer bewaren dan vier weken, maar niet langer dan een jaar.

De hierboven beschreven bewaarperiodes kunnen langer zijn indien dit nodig is om onze juridische belangen te behartigen of onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld met het oog op vorderingen of rechtszaken, of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

 

4. Met wie worden je gegevens gedeeld?

Ons uitgangspunt is dat wij jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij wij hier een goede reden voor hebben. Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevelen.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die wij inschakelen en die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid jouw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven jouw persoonsgegevens onder onze zeggenschap. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

 

5. Doorgifte naar langen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens uiterst serieus. We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonsgegevens tot de strikt noodzakelijk werknemers, contractanten en andere derde partijen. Zij zullen jouw persoonsgegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

 

7. Jouw rechten en de uitvoering daarvan

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens, jouw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen, om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, en ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te verstrekken of aan een derde over te dragen.

Wij streven ernaar binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor deze termijn met twee maanden te verlengen.

Meer informatie

Jij hebt de volgende rechten, die jij op elk moment kan uitoefenen:

 • Je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • Je kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van jouw gegevens vanwege redenen die met jouw specifieke situatie verband houden. Dit recht heb je alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • jij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar jij niet wilt dat wij jouw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar jij de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • jij bezwaar heeft maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.

Indien wij gehoor hebben gegeven aan jouw verzoek tot beperking, zullen wij jouw tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.

 • Je hebt, onder voorwaarden, het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • jij jouw toestemming intrekt (voor zover wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken) en wij geen andere rechtsgrond hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • jij bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigd gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij jouw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Dit recht is met name beperkt, als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van jouw verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. Je hebt dit recht alleen voor zover wij jouw gegevens op basis van jouw toestemming verwerken en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Wanneer we om je toestemming hebben gevraagd om bepaalde gegevens te verwerken of om gegevens langer te bewaren, kun je deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Een gemotiveerd verzoek kan je – onder vermelding van jouw volledige naam – bij ons indienen per e-mail: recruitmentamsterdam@osborneclarke.com of per post: Osborne Clarke N.V., Postbus 2075, 1000 CB Amsterdam.

 

8. Social media

Op onze website gebruiken wij social media plugins (bijv. van Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Magnet.me en Facebook). Je kunt deze plug-ins herkennen aan de logo’s van deze sociale netwerken. Deze plug-ins maken het mogelijk dat je via onze website direct terecht kan komen op onze pagina’s op deze sociale netwerken en content op onze website kan “liken” of verder verspreiden.

Wij hebben deze plug-ins op zo’n manier geïnstalleerd dat ze pas cookies plaatsen, en daarmee persoonsgegevens verzamelen, wanneer je erop klikt. Hou er rekening mee dat de social netwerken de informatie die ze via de cookies verkrijgen mogelijk verder gebruiken, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden. Wij hebben echter geen controle over welke persoonsgegevens deze sociale netwerken verzamelen en hoe zij met deze informatie omgaan. Voor meer informatie raden we je aan de het privacy policy en cookies policy van deze sociale netwerken te raadplegen.

 

9. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer/mobiel/tablet wordt opgeslagen. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring van onze diensten verbeteren.

Op onze website gebruiken wij verschillende typen cookies. Wij gebruiken functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de algehele gebruikerservaring te kunnen verbeteren.

Wij maken ook gebruik van niet-functionele cookies. Deze cookies meten het gebruik van onze website. De statistieken geven ons inzicht in bezoekersaantallen en laten zien welke onderdelen van onze website het meest bezocht worden. Dit doen wij om onze website continu te kunnen verbeteren, het bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en onze diensten aan jou (verder) te optimaliseren. Ook gebruiken wij cookies om je relevantere advertenties te kunnen aanbieden.

De niet-functionele cookies worden alleen gebruikt als je daar akkoord voor hebt gegeven. Indien je hebt aangeven dat je niet akkoord bent met het plaatsen van niet-functionele cookies, heeft dit wel gevolgen voor jouw gebruik van onze website en kan ertoe leiden dat sommige functies van onze website niet goed functioneren.

Je kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via je browserinstellingen en door de al opgeslagen cookies op jouw computer te verwijderen. Je vindt meer informatie over hoe je dit kunt doen op: www.allaboutcookies.org.

Het uitschakelen van de cookies heeft wel gevolgen voor jouw gebruik van onze website. Het kan ertoe leiden dat sommige functies van onze website niet goed functioneren.

 

10. Vragen

Wil je meer weten over werken bij Osborne Clarke, onze website, ons gebruik van jouw gegevens of heb je andere vragen, of klachten over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, stuur ons dan een email op recruitmentamsterdam@osborneclarke.com of neem contact op via:

Osborne Clarke N.V.

Postbus 2075

1000 CB Amsterdam

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien je vragen of een klacht hebt voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd.

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, de meest recente versie kan je terugvinden op deze pagina.