Auteursrecht

Met uitzondering van auteursrechten van derden en tenzij anders vermeld, behoort het auteursrecht op de pagina's van deze website en al het andere materiaal dat via deze website beschikbaar is toe aan Osborne Clarke N.V.

U mag kopieën van de inhoud van deze website afdrukken of opslaan voor uw eigen persoonlijk gebruik en u mag kopieën aan anderen verstrekken voor informatiedoeleinden, op basis van het volgende:

  • u doet dit incidenteel en kosteloos;
  • de kopie is volledig zonder wijziging of bewerking; en
  • de ontvanger wordt op de hoogte gebracht van de voorwaarden van deze auteursrechtverklaring.

Elke andere reproductie, verzending en opslag van het geheel of een deel van deze website en het materiaal dat via deze website beschikbaar is, in welk medium dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Osborne Clarke N.V., is verboden.