Algemeen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Osborne Clarke zijn we ons bewust van de rol en impact die wij (kunnen) hebben op mens, maatschappij en milieu. Naast onze dagelijkse juridische praktijk, waarin we mensen en bedrijven helpen om problemen op te lossen en voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, zijn we betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vormt een integraal onderdeel vormt van ons kantoor en van ons beleid. Zo kijken we continu of én hoe we onze maatschappelijk impact en inzet kunnen vergroten en verbeteren.

Bij Osborne Clarke zijn we ons bewust van de rol en impact die wij (kunnen) hebben op mens, maatschappij en milieu. Naast onze dagelijkse juridische praktijk, waarin we mensen en bedrijven helpen om problemen op te lossen en voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, zijn we betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vormt een integraal onderdeel vormt van ons kantoor en van ons beleid. Zo kijken we continu of én hoe we onze maatschappelijk impact en inzet kunnen vergroten en verbeteren.

 

Diversiteit en inclusiviteit

Voorop staat  voor ons de mens achter de advocaat, de mens achter de personal assistant, etc. Iedereen die voor Osborne Clarke werkt, moet volledig zichzelf kunnen zijn en zich daarbij veilig voelen. We hebben het kantoor vanaf de oprichting in 2014 kunnen vormgeven als een hele inclusieve organisatie, met (steeds nieuwe) werknemers die net als de oprichters, het belangrijk vinden dat ons kantoor en teams een grote diversiteit kennen. Wij hoefden niet met allerlei diepgewortelde klassieke denkbeelden en gedragspatronen af te rekenen. Dat zie je en voel je al als je kantoor binnenloopt. Ons kantoor ademt een frisse, energieke, dynamische en ambiteuze cultuur!

Naast het feit dat een diverse en inclusieve organisatie belangrijk is voor onze individuele werknemers, leidt een diverse en inclusieve organisatie ook tot meer vertrouwen, vergroot het de betrokkenheid en leidt het tot meer innovatie en betere resultaten.

Wat doet Osborne Clarke dan, naast de juiste mensen aannemen die energie krijgen van het werken in diverse en inclusieve organisaties, aan het actief belijden van een diverse en inclusieve cultuur?

 • Osborne Clarke werkt samen met het Bridges Network. Het Bridges Network zet zich in voor het verbeteren van de diversiteit en inclusiviteit binnen de advocatuur.
 • In internationaal verband heeft Osborne Clarke zich gecommitteerd aan een aantal beleidsdoelen om de diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Deze doelen zijn hier te vinden [link naar doc met internationale commitments]
 • Osborne Clarke heeft een inclusiviteits- en diversiteitscommissie die actief is om de diversiteits- en inclusiviteitsbeleid bij ons op kantoor te realiseren. In deze commissie worden elk jaar nieuwe projecten gelanceerd die met veel enthousiasme worden uitgerold en omarmd door de organisatie.
 • Osborne Clarke is partner van The European Network for Women in Leadership (WIL Europe). WIL Europe zet zich in voor de bevordering en sociale belangen van vrouwen in leidinggevende posities in heel Europa.

Duurzaamheid

Naast juridisch advies aan bedrijven en instellingen rond klimaatverandering en de energietransitie, kijken we ook naar wat we zelf kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame en vitale werkomgeving.

 • Osborne Clarke heeft een fietsenplan om medewerkers te stimuleren de fiets te pakken en het autogebruik te beperken
 • Osborne Clarke heeft een bewust beleid rond de inkoop van voedsel. Voedselverspilling wordt zoveel mogelijk tegengegaan en afval wordt gescheiden
 • Osborne Clarke heeft als doel om vanaf 2024 CO2-neutraal te opereren. Om dit te bereiken hebben we een externe adviseur aangetrokken die onze jaarlijkse voetafdruk meet en adviezen geeft om onze milieu-impact te verkleinen

Mensenrechten en pro bono

Wij respecteren en onderschrijven de internationaal erkende mensenrechten. Wij verwachten nadrukkelijk van onze medewerkers, leveranciers en andere partners dat zij dat ook doen.

Toegang tot het recht is een mensenrecht. Het verbeteren van die toegang is door de Verenigde Naties vastgesteld als een van de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen). Wij dragen hier actief aan bij door pro bono juridische bijstand te verlenen aan maatschappelijke organisaties die hiervoor zelf niet de mogelijkheden of middelen hebben.

Een voorbeeld daarvan is dat we meedoen aan het Rule 39 Pro Bono Initiative. Binnen dat verband werken we samen met zeven andere internationale advocatenkantoren en de Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD) om migranten te helpen bij het voorbereiden van Rule 39 verzoeken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

OC Foundation

Stichting Osborne Clarke Amsterdam Foundation (OC Foundation) is een stichting die wordt bestuurd door medewerkers en partners van kantoor en er op is gericht om financiële,materiële of andere steun te verlenen aan personen die deze hulp hard nodig hebben, maar ook aan bekende en minder bekende goede doelen. Met kantoorgenoten fietsen, lopen etc. voor een goed doel is heel populair. Voorts steunen we natuurlijk ook onze werknemers die zelf al betrokken zijn bij goede doelen of charitatieve instellingen, zowel met financiele middelen als tijd om hieraan te besteden. De OC Foundation wordt gefinancierd vanuit Osborne Clarke. Voorbeelden waar de OC Foundation bij betrokken is, zijn:

 • De OC Foundation is een vaste partner van NL Cares. Medewerkers van Osborne Clarke kunnen intekenen op diverse vrijwilligersactiviteiten, waar veelal grote groepen aan mee doen.
 • Sponsoring en financiële steun aan verschillende charitatieve instellingen, waaronder Hond kan de was doen, Stichting Breadline Africa, Stichting Metakids, Stichting Havendiner.
 • Osborne Clarke is al vele jaren actief betrokken bij de ondersteuning van Metakids.
 • De OC Foundation is betrokken bij verschillende inzamelingsacties (meest recent voor Oekraïne).

 

Gerelateerde berichten

25 mei 2022
Update of the Dutch Media Act: strengthened monitoring of 'popular' influencers
Watchdog with teeth starts with supervision on influencers, but focuses on education of influencers first. As if it was not already challenging enough to navigate through the continuously changing maze of rules applicable to influencer marketing, the Dutch media authority (Commissariaat voor de Media) just announced additional rules for 'popular' influencers. In this blogpost, we will bring you up to speed with what’s going on and what this means for advertisers too.
17 februari 2022
ESG principles start to shape Dutch debt financings
What are the sustainability dynamics entering into loan markets in the Netherlands?