Financial Regulatory

Beleggingsinstellingen bij het initiëren van leningen onder AIFMD2 verplicht closed-end?

Op 25 november 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een hernieuwde AIFMD richtlijn (richtlijn 2011/61/EU) (AIFMD2). In dit AIFMD2-voorstel besteedt de Europese Commissie speciale aandacht aan beleggingsinstellingen die leningen initiëren.

Op 25 november 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een hernieuwde AIFMD richtlijn (richtlijn 2011/61/EU) (AIFMD2). In dit AIFMD2-voorstel besteedt de Europese Commissie speciale aandacht aan beleggingsinstellingen die leningen initiëren. 

De Europese Commissie geeft aan dat het noodzakelijk is om de risico’s te reguleren die leninginitiërende beleggingsinstellingen met zich kunnen brengen. Een van deze door de Europese Commissie geïdentificeerde risico's is het risico dat open-end beleggingsinstellingen die frequent deelnemingsrechten of aandelen moeten inkopen, bij investeringen in langlopende illiquide leningen in liquiditeitsproblemen kunnen raken. Om deze reden heeft de Europese Commissie in het AIFMD2-voorstel onder meer opgenomen dat beleggingsinstellingen waarvan de waarde van geïnitieerde leningen meer dan 60% van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstellingen bedraagt verplicht een closed-end structuur moeten hanteren. Dit voorstel heeft in de markt het nodige stof doen opwaaien. 
                                                                                                                                  
Het Europees Parlement heeft op 16 mei 2022 op het AIFMD2-voorstel van de Europese Commissie gereageerd. In deze reactie heeft het Europese Parlement de verplichte closed-end structuur bij leninginitiërende beleggingsinstelling aangepast. In deze aanpassing is verwijderd dat beleggingsinstellingen waarvan de waarde van geïnitieerde leningen meer dan 60% van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling bedraagt verplicht zijn een closed-end structuur te hanteren. In plaats hiervan heeft het Europees Parlement de meer algemene regel voorgesteld dat elke beleggingsinstelling waarvan de beheerder niet aan de nationale bevoegde autoriteit kan aantonen dat deze voldoende liquide is, als closed-end moet worden gestructureerd. 

In dit voorstel van het Europees Parlement zullen de nationale bevoegde autoriteiten (in Nederland de AFM) de liquiditeit van beleggingsinstellingen moeten beoordelen. Deze beoordeling moet volgens het Europees Parlement worden gebaseerd op uitgewerkte liquiditeitseisen in een regulatory technical standard (RTS). In het voorstel van het Europese Parlement zal ESMA opdracht worden gegeven om een eerste draft van deze RTS te ontwikkelen. Daarmee is een verplichte closed-end structuur van beleggingsinstellingen die leningen initiëren voorlopig van tafel. Wij achten de kans klein dat deze bepaling in AIFMD2 zal terugkeren, maar sluiten het niet uit dat deze, of een soortgelijke, bepaling in de RTS van ESMA wordt opgenomen.

Gerelateerde berichten

7 augustus 2023
Exploring the EU MiCAR crypto-asset transfer service
The new EU rules specify 10 crypto-asset services and our MiCAR 'deep dive' series opens with a look at transfer services.