Algemeen / Employment, Pensions & Incentives

Merel Keijzer gepromoveerd!

Onze collega arbeidsrecht Merel Keijzer is 15 maart in Utrecht gepromoveerd! Haar proefschrift 'Uitbesteding van werk en (on)gelijke behandeling: een systematische benadering' heeft ze met succes verdedigd. In het promotieonderzoek is Merel nagegaan of op systematische wijze kan worden getoetst hoe de rechtspositie van arbeidskrachten die uitbesteed werk verrichten, gereguleerd moet worden. Ondernemingen besteden op grote schaal werk uit aan, onder andere, uitzendbureaus en payrollondernemingen. Arbeidskrachten verrichten hierdoor steeds vaker werk voor ondernemingen waarmee zij geen arbeidsovereenkomst hebben. De rechtspositie van deze arbeidskrachten is vaak minder gunstig dan de rechtspositie van werknemers die vergelijkbaar werk verrichten in dienst van deze onderneming. Zo wordt via uitbesteding van werk geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden en dat kan onwenselijk zijn. De regering nam al verscheidene maatregelen om deze concurrentie tegen te gaan en is voornemens nadere maatregelen te nemen. 
 
Regulering van uitbesteding van werk is echter een voortdurende uitdaging gebleken. Het formuleren van een toets waaraan uitbesteding van werk steeds moet voldoen, kan het reguleringsproces versnellen en bovendien voorspelbaarder maken. Dit zal het draagvlak voor maatregelen vergroten en het aanpassingsvermogen van ondernemingen versterken. Hoe kan een dergelijke toets echter worden vormgegeven en tot welke conclusies leidt die toets bij toepassing op huidige wet- en regelgeving? Deze vraag staat centraal in het proefschrift van Merel Keijzer. Haar boek is hier te bestellen: Uitbesteding van werk en (on)gelijke behandeling (wolterskluwer.nl)

Een fantastische prestatie waar we bij Osborne Clarke ontzettend trots op zijn!
 

Gerelateerde berichten

19 januari 2023
Babette over haar werk als Personal Assistant bij Osborne Clarke
Babette Vreekamp is 24 jaar oud en werkt meer dan 2 jaar bij Osborne Clarke als Personal Assistant.
29 april 2024
Interview 10-jarig bestaan Osborne Clarke met Niels Dolk
7 augustus 2023
Exploring the EU MiCAR crypto-asset transfer service
The new EU rules specify 10 crypto-asset services and our MiCAR 'deep dive' series opens with a look at transfer services.